Pantalla Jvc SI32R 32'' LED

SKU#: JVC+00017
  • Marca: JVC
  • Peso (kilogramos): 4
  • Resolucion: HD

Pantalla Jvc SI32R 32'' LED