Pantalla Jvc SI24R 24'' LED

SKU#: JVC+00016
  • Marca: JVC
  • Peso (kilogramos): 2.3
  • Resolucion: HD

Pantalla Jvc SI24R 24'' LED