Pantalla Jvc SI50UR 50'' LED

SKU#: JVC+00018
  • Marca: JVC
  • Peso (kilogramos): 9
  • Resolucion: 4K

Pantalla Jvc SI50UR 50'' LED